Stall Alfhem

Naturunderstödd återhämtning

NATURUNDERSTÖDD ÅTERHÄMTNING

Tillsammans med Stall Alfhem erbjuder vi personer med stressrelaterad ohälsa en möjlighet till återhämtning i landsbygdsmiljö med målet att förbättra hälsan som ett led i återgång till arbete eller studier.

Vi riktar oss även inom förebyggande åtgärder för att minska risken att hamna i sjukskrivning.

Att rekreationen är grön betyder att tillfrisknandeprocessen sker i en verksamhet med djur och/eller natur.  

https://www.stallalfhem.se

HOS OSS STÅR INDIVIDEN I CENTRUM !

Som den enda Gröna Arena gården i Ale kommun jobbar vi på ett roligt och meningsfullt sätt med våra djur i lantlig miljö. Hela verksamheten utgår ifrån var deltagares förmåga och egen vilja.

Vi vill ge våra deltagare en arena att återhämta sig och växa i.

Förebyggande återhämtning, vad innebär det?

Vi vill ge våra deltagare ett första steg i att försöka hitta tillbaka till sin energi och livslust, ge dem insikter och verktyg att kunna hantera en stressig vardag.

Vi ser till hela människan och fokuserar på det friska 

Stall Alfhem

Bethine Levin driver Stall Alfhem, en certifierad grön arena gård och tillsammans jobbar vi med naturunderstödd återhämtning.

Mer om gården:

Bethine har även dressyrcenter med ridskola, katthotell och gårdsbutik. Hon är utbildad ridlärare, diplomerad C-tränare och har arbetat som ridskolechef på flera ridskolor. Hon arbetar även med led-ljus terapi. Bethine har även erfarenhet av att arbeta med handikapps ridning och ungdomar med olika behov.