Om Företaget

MindWell arbetar för att inspirera individer och ledare att utvecklas både privat och inom verksamheten med fokus på helheten. Med målsättning via genom olika samarbeten bidra till att skapa friska organisationer, nöjda och motiverade ledare och individer, därför utgår vi alltid från hälsa och livskvalitet. 

Vi arbetar utifrån vår värdegrund som är LUST (Lärande, Utveckling, Samverkan och Tillit) som grund för att skapa engagemang, trovärdighet, och respekt. 

Genom delaktighet läggs fokus på att nå relevanta mål, varvat med utveckling både professionellt och på individnivå.  Upplägget utgår alltid från era behov och syftar till att skapa värde för organisationen, ledare och individer. Genom att blanda struktur, teori och reflektion med individuell coachning skapar vi tillsammans förutsättningar för att uppnå en hållbar förändring och bestående resultat. MindWell ingår ingår i ett rikstäckande nätverk av ledarutvecklare som arbetar med Vägen Upp, vilket är ett utvecklingsprogram för chefer och ledare.

MindWell arbetar även med naturunderstödd rehabilitering tillsammans med Stall Alfhem, som är en certifierad grön arena gård.