Stall Alfhem

NATURUNDERSTÖDD ÅTERHÄMTNING

Tillsammans med Stall Alfhem erbjuder vi personer med stressrelaterad ohälsa en möjlighet till återhämtning i landsbygdsmiljö med målet att förbättra hälsan som ett led i återgång till arbete eller studier.

Vi riktar oss även inom förebyggande åtgärder för att minska risken att hamna i sjukskrivning.

Stall Alfhem är en grön arena gård vilket betyder att tillfrisknandeprocessen sker i en verksamhet med djur och/eller natur.  

https://www.stallalfhem.se

HOS OSS STÅR INDIVIDEN I CENTRUM !

Som den enda Gröna Arena gården i Ale kommun jobbar vi på ett roligt och meningsfullt sätt med våra djur i lantlig miljö. Hela verksamheten utgår ifrån var deltagares förmåga och egen vilja.

Vi vill ge våra deltagare en arena att återhämta sig och växa i.

Förebyggande åtgärder, vad innebär det?

Vi vill ge våra deltagare ett första steg i att försöka hitta tillbaka till sin energi och livslust, ge dem insikter och verktyg att kunna hantera en stressig vardag.

Vi ser till hela människan och fokuserar på det friska 

Stall Alfhem

Betine Levin driver Stall Alfhem, en grön certifierad grön arena gård i Ale kommun. Tillsammans arbetar vi med naturunderstödd rehabilitering.

Bethine har även dressyrcenter med ridskola, katthotell och gårdsbutik. Hon är utbildad ridlärare och diplomerad C-tränare, led-ljus terapi och har erfarenhet av att arbetat med handikapps ridning och ungdomar med olika behov.

Läs mer om gården

https://www.stallalfhem.se