Reiki

Hur fungerar det?

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Personer som upplever sig väldigt stressade och som har svårt att komma ner i varv upplever Reiki som ett väldigt bra verktyg för avslappning.

Reiki bygger på tekniker som är flera tusen år gamla och är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Eftersom Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och jobbar på alla nivåer, hjälper den dig att släppa trauman och blockeringar på cellnivå.

Vill du göra den resan lite djupare och lite mer medvetet kan du med fördel kombinera Reiki med coaching.

I många länder som USA, England, Spanien, Italien, Australien, Bolivia, Mexico och Portugal använder Reiki i vården och är en självklar del på sjukhusen. Reiki används i dessa länder på alla möjliga avdelningar – i operationssalen, på medicinska avdelningar, canceravdelningar, på barnavdelningar såväl som inom palliativ vård. Man använder det även som ett komplement till psykiatrin och inom sjukgymnastiken. Reiki kan med fördel användas för stresshantering och tillsammans med coaching

Reiki är friskvård

Reiki är godkänd som friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har "friskvårdspeng" på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

För mer information om Reiki hittar du på                Förenade Reikiförbundets hemsida  https://reikiforbundet.se


Medlem i Förenade Reiki Förbundet