Om Mig

    Linda Edgren

Vill du veta var du hittar drivkraft och skapa motivation? Funderar du på personlig utveckling? Eller vill du utveckla ditt ledarskap? Kanske vill du bli bättre på stresshantering? Oavsett vad du vill utveckla så kan du få hjälp med att skapa en hållbar förändring och uppnå bättre resultat.

Genom att tydliggöra vilka drivkrafter som vi besitter, förstå anledningen bakom dessa, kan vi motverka stress, ohälsa och besegra det som håller oss tillbaka. Vi kan istället börja utveckla engagemang, kreativitet och energi som leder till att skapa arbetsglädje, friska organisationer och bättre livskvalitet.

Det är först när vi vågar utmana oss själva, organisationskulturen, dess normer och våra nuvarande beteenden, som vi kan nå en hållbar förändring och långsiktiga resultat, med positiva hälsoeffekter som följd.

Linda Edgren är civilekonom i grunden och certifierad ACC (Associate Certified Coach), certifierad Ledarutvecklare, utbildad stresscoach och instruktör inom mindfulness och Qi gong (Qi andning och Power Qi gong). Linda har tidigare arbetat med marknadsföring, kommunikation och försäljning, varav 13 år i ledande roller, och har erfarenhet av att arbeta med ledarskap, stresshantering och medarbetarutveckling i olika organisationer.