Nyckeln till framgång                 

10 steg till framgång. 

Om du tydligt ser ditt mål, om du är villig att jobba för att nå det, så kommer du en dag uppnå det.

  1. Tydliggör ditt mål. Du kan inte nå din    framgång om du inte vet vart du ska
  2. Sätt tydliga korta och långsiktiga mål, med deadlines, titta på dem dagligen
  3. Skriv ner alla steg som du måste ta för att nå dessa mål
  4. Börja agera!
  5. Reflektera och följ upp dina framgångar
  6. Gör något varje dag som tar dig vidare 
  7. Leder inte vägen till ditt mål -Justera din plan 
  8. Se misslyckande som lärande. 
  9. Skapa en rutin 
  10. Disciplin är bryggan mellan dina drömmar och verklighet 

Lär dig vad som fungerar. Hämta inspiration från de som redan lyckats, lär av dem du har omkring dig. Vägen till framgång är vägen av konstant strävan efter ny kunskap, ta nya steg varje dag. 

Det handlar om att bryta mönster och hitta nya vägar. Mål

Öka dina chanser att nå dina mål genom att så detaljerat som möjligt beskriva vad det är du vill uppnå. 

Genom att tydliggöra ditt mål ökar dina möjligheter att lyckas med 42% 

Struktur och agerande

Strukturera en steg för steg plan så att du kan börja agera för att minska gapet mellan där du är och det du vill uppnå. 

Små steg varje dag kommer att ge resultat

Resultat och uppföljning

Reflektion och mäta framsteg är nyckeln. Om du inte kommer närmare ditt mål, justera din strategi.