Coaching

Vill du öka dina förmågor eller vässa dina kunskaper, ta hjälp av en coach.

Livscoach

Stresscoach

Förändringscoach

Ledarskap

Oavsett om du vill ändra företaget eller  dig själv så börjar det med ledarskap. 

För att leda dig själv eller andra så krävs motivation.  DU måste tro och vilja genomföra en förändring för att motivera och dig själv och andra.  

Förändringsprocess

Vi genomgår alla olika typer av förändringar. Det som avgör om du lyckas är 


  1.  Tydligt mål- förklara syftet
  2.  Fokus på människorna     som  ska genomföra     förändringen
  3. Tydlig struktur och metod  genom hela                  förändringsprocessen
  4. Mät och följ upp 
  5. Fira framgångar


Solution is to borrow the result in advance

Jim Rohn.