Ledarutveckling

MindWell ingår i ett rikstäckande nätverk av ledarutvecklare som arbetar med Vägen Upp, vilket är ett utvecklingsprogram för chefer och ledare. Vi finns från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. 

Läs gärna mer om Vägen upp

https://vagenupp.se/vagen-upp-ledarskapskurs/

https://vagenupp.se/wp-content/uploads/2017/01/Vagen_Upp_Infoblad-2016.pdf