Transformation

Transformation handlar om förändring. Att gå från en nivå till en annan. Genom att tydliggöra dina mål, Varför du är beredd att agera för att nå det och lär dig vad som fungerar. Genom förändring kan du ändra och justera ditt agerande tills du når ditt mål

Sätt upp ditt mål, skriv ner det, strukturera din plan och börja agera. Hämta inspiration från de som redan lyckats, lär av dem du har omkring dig, läs böcker för att öka din kunskap gör vad som krävs, ta nya steg varje dag och det kommer att ta dig till ditt mål.

Lär dig mer om RPM Metoden.

Om du lyckas eller inte,  är helt upp till dig!